» Kwaliteit & Nutritie

De steeds strenger wordende eisen op gebied van voedselveiligheid en gezondheidsvoorschriften vragen een optimale beheersing van het productieproces.  Hiervoor zijn wij GMP+-gecertificeerd.  Dit houdt in dat onze producten en diensten voldoen aan de eisen in wet – en regelgeving, verband houdend met de veiligheid voor mens, dier en milieu en de specifieke eisen die in het kader van Integrale ketenbeheersing (IKB) door de afnemers worden gesteld. De implementatie en het handhaven van deze GMP-maatregelen worden aangevuld met een bedrijfseigen HACCP-plan (GMP+). Zo staan we garant voor een betrouwbaar, keten georiënteerd en veilig diervoeder.

3

Bijgevolg garanderen we aan onze afnemers:

  • dat we optimaal voldoen aan hun eisen met betrekking tot kwaliteit van onze producten, service en betrouwbaarheid;
  • een zorgvuldige inkoop, aanvoer en opslag van alle grondstoffen en hulpstoffen;
  • dat de productie van diervoeders gebeurt onder streng gecontroleerde omstandigheden;
  • eveneens een streng gecontroleerde opslag en aflevering van diervoeders;
  • deskundige begeleiding aan de afnemers;
  • inzet van bekwaam en goed opgeleid personeel.

Deze garantie kunnen we onze klanten geven doordat we voldoen aan volgende kwaliteitswaarborgen:

  • GMP+-code Mengvoederbereiding
  • GMP+-code Voormengselbereiding
  • GMP+-code Transport

Eveneens werken we via BEMEFA mee aan het bemonsteringsplan. Deze monitoring gebeurt zowel op niveau van voedermiddelen en mengvoeders, alsook op niveau van toevoegingsmiddelen, voormengsels en residuen van coccidiostatica. Zo worden mogelijke contaminaties vroegtijdig opgespoord en dit maakt het mogelijk om bij eventuele contaminatie pro-actief te handelen. Jaarlijks worden zo’n 150-tal stalen genomen.

Dit bemonsteringsplan is complementair aan het officiële controleprogramma van het FAVV.
Onze afdeling nutritie is dagelijks bezig met onderzoek naar nieuwe ontwikkelingen (en producten) om optimale rendementen te bekomen in de veehouderij. De koppeling tussen informaticasysteem en productie zorgen voor een correcte en constante inhoud van alle producten.
We hebben een ruim aanbod aan formules, naargelang de bedrijfssituatie.

Voor een voeder op maat of een nuttig advies, kan de klant steeds bij ons terecht. Voor elk wat wils!