» Duurzaamheid & Milieu

Voeders Huys schrijft zich in in de overeenkomst tussen BEMEFA (beroepsvereniging mengvoederfabrikanten) en de overheid voor de productie van voeders voor pluimvee en varkens met een laag fosfor- en eiwitgehalte (convenant conforme voeders). Door voeders te produceren voor varkens en pluimvee die voldoen aan dit convenant biedt Voeders Huys aan zijn klanten de garantie dat de uitstoot aan fosfaat en stikstof lager is dan de uitstoot zoals ze forfaitair is vastgesteld voor de betrokken diersoorten. Voeders Huys gaat hierin nog verder en kan de samenstelling van de voeders op het vlak van fosfor en eiwit aanpassen volgens de specifieke noden van het landbouwbedrijf.
Uiteindelijke doelstelling is en blijft om de uitstoot aan fosfaat en stikstof door pluimvee en varkens maximaal te verlagen zodat de fosfaat- en nitraatdruk per hectare wordt verlaagd en aldus het milieu maximaal wordt gevrijwaard.