16.04.15 Als mensen insecten mogen eten, dan dieren ook

Zowel boeren als consumenten zijn het erover eens dat insecten gebruiken als diervoeding een duurzame oplossing is. Het maakt ons minder afhankelijk van het buitenland én we verwerken er afval mee.

Insecten die gekweekt worden op substraten van groenteafval en nevenstromen van de voedingsindustrie en die dan als veevoeder worden gebruikt: de consument en de boer zien het wel zitten. Dat blijkt uit onderzoek van de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen van de Universiteit Gent.

Uit een steekproef bij 415 landbouwers, betrokkenen bij de landbouwsector en consumenten blijkt dat vijf op de zes ondervraagden (zeer) positief of minstens neutraal staan tegenover insecten als diervoeding. Vooral als het gaat om voeder voor vis, pluimvee en varkens. Als voer voor gezelschapsdieren en runderen zien ze het een pak minder zitten.

‘Dat komt omdat mensen insecten zoals wormen of vliegen beschouwen als de natuurlijke voeding voor vissen en kippen’, zegt Wim Verbeke van de UGent. ‘En we denken dat dieren die iets krijgen dat aanleunt bij hun natuurlijke voeding, er ook beter van worden. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de ondervraagden het voor runderen veel minder zien zitten want die eten volgens ons van nature gras.’

Willen kippen of varkens wel insecten eten?

‘Uit buitenlands onderzoek blijkt dat weinig of geen problemen op te leveren’, zegt Stefaan De Smet van de Vakgroep Dierlijke Productie (UGent). ‘Wij doen nu onderzoek naar hoe goed dat verteerd wordt en in welke mate het de prestaties van de dieren beïnvloedt. En hoe we die insecten – meelwormen en larven van de zwarte soldatenvlieg – precies moeten verwerken tot diervoeding.’

Bron: De Standaard